Privacyverklaring Hoefa Autospecialist De Meern

Bij Hoefa Autospecialist De Meern hechten we veel waarde aan de privacy van onze klanten en de bezoekers van onze website. In deze privacyverklaring laten we u weten welke persoonlijke gegevens we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we deze gegevens beschermen.

1. Verzamelde persoonlijke gegevens
Hoefa Autospecialist De Meern kan de volgende persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken:
- Naam
- Contactgegevens (adres, e-mailadres, telefoonnummer)
- Kenteken van het voertuig
- Informatie met betrekking tot de autoreparatie-/onderhoudswerkzaamheden

2. Gebruik van verzamelde gegevens
We verzamelen persoonlijke gegevens om de volgende redenen:
- Om contact op te nemen met klanten en gebruikers wanneer dit nodig is
- Om onze diensten aan te kunnen bieden en uit te voeren (zoals het plannen van een afspraak)
- Voor administratieve doeleinden
- Voor facturatie en betalingen
- Voor het verbeteren van onze dienstverlening en klantenservice

3. Gegevensbeveiliging
Hoefa Autospecialist De Meern neemt de beveiliging van uw persoonlijke gegevens serieus. We treffen passende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies, misbruik of wijziging. We bewaren uw persoonlijke gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

4. Delen van persoonlijke gegevens
Hoefa Autospecialist De Meern zal uw persoonlijke gegevens niet delen met derden, tenzij dit nodig is voor het uitvoeren van onze diensten, zoals het inschakelen van een externe leverancier of dienstverlener. In dergelijke gevallen zorgen we ervoor dat uw gegevens daarna vernietigd worden of dat u daar eerst voor om toestemming gevraagd wordt.

Gedragscoderegeling voor Hoefa, uw autospecialist

Bij Hoefa, uw autospecialist, streven we ernaar om uitstekende diensten en klanttevredenheid te bieden. Daarom hebben we een gedragscoderegeling opgesteld waar al onze medewerkers zich aan moeten houden. Deze regeling zorgt ervoor dat we op een eerlijke, respectvolle en professionele manier met elkaar en onze klanten omgaan. Hier zijn de belangrijkste punten van onze gedragscoderegeling:

1. Klantgerichtheid:
- We behandelen elke klant met respect, hoffelijkheid en vriendelijkheid.
- We luisteren actief naar de behoeften en wensen van onze klanten en streven ernaar om hen de best mogelijke oplossingen te bieden.

2. Integriteit:
- We handelen altijd eerlijk, oprecht en ethisch.
- We vermijden belangenconflicten en misbruik van vertrouwelijke informatie.

3. Professionaliteit:
- We handelen professioneel en tonen deskundigheid in ons vakgebied.
- We houden onze kennis en vaardigheden up-to-date om onze werkprestaties te verbeteren.

4. Kwaliteit:
- We streven ernaar om hoogwaardige producten en diensten aan te bieden.
- We voeren onze werkzaamheden op een nauwkeurige, zorgvuldige en consistente manier uit.

5. Communicatie:
- We communiceren op een duidelijke, eerlijke en respectvolle manier met onze klanten en collega's.
- We luisteren actief naar anderen en geven constructieve feedback wanneer nodig.

6. Vertrouwelijkheid:
- We behandelen alle vertrouwelijke informatie van onze klanten en ons bedrijf met de grootst mogelijke zorg.
- We delen deze informatie alleen met degenen die er rechtmatig toegang toe hebben.

7. Veiligheid:
- We houden ons strikt aan alle veiligheidsvoorschriften en -procedures

Vertrouwens persoon

Maaike van den Boogert-Hoogland is een betrouwbare en deskundige vertrouwenspersoon voor Hoefa, uw autospecialist. Met haar jarenlange ervaring in de autobranche en haar passie voor klantenservice, zorgt Maaike ervoor dat Hoefa's klanten zich gehoord en begrepen voelen. Ze staat altijd klaar om vragen te beantwoorden, advies te geven en problemen op te lossen. Klanten kunnen rekenen op haar eerlijkheid, integriteit en professionaliteit bij elke interactie. Maaike is de persoon die garant staat voor een positieve klantbeleving en het vertrouwen in Hoefa als autospecialist versterkt.